Hypnotherapie

  • Naam: Hypnotherapie
  • Helpt bij: Zowel psychische als lichamelijke klachten
  • Methode: Hypnose / "Trance"
Hypnotherapie: wat is het?

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op het aanpakken en oplossen van problemen, veranderen van gedrag, gevoelens en denkwijze zodat problemen die vaak hun oorsprong ergens in het verleden hebben, losgelaten kunnen worden en er een nieuwe mogelijkheden komen om je leven aangenaam te maken

Het gebruik van trance (hypnose) vormt de spil van deze therapievorm. Trance is eigenlijk niets anders dan naar binnengekeerde aandacht. Wie kent het niet dat moment tijdens het autorijden waarop je merkt dat je al veel verder bent dan je dacht. Of je kijkt naar een film of leest een boek en hoort niet dat er iets tegen je gezegd wordt. Op dat moment was je in gedachte (in trance). Vaak wordt er gevraagd kan ik wel in trance raken. De therapeut begeleidt je bij het ontspannen van zowel je lichaam als je geest. Vanuit deze ontspannen toestand wordt er als het ware een brug geslagen tussen het bewuste (de controle, reacties op stress etc.) en het onbewuste (creativiteit, spontaniteit). Het zelfhelende vermogen zit in het onbewuste en juist door het geven van suggesties aan het onbewuste wordt deze geactiveerd om jou te helpen bij het aanpakken en oplossen van je problemen. Je krijgt als het ware meer inzicht in je eigen behoeften en mogelijkheden.


De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de patiënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie wordt een proces van genezing in gang gezet kunnen worden. Volgens hypnotherapeuten zijn er geen speciale eigenschappen nodig om onder hypnose te kunnen raken en is deze behandelingmethode voor vrijwel iedereen geschikt, maar in het algemeen wordt hypnotherapie niet toegepast bij psychotische en ernstig depressieve patiënten. In de loop der tijd is bij hypnotherapie minder de nadruk komen te liggen op de diepe hypnotische trance zoals die in de klassieke hypnotherapie gebruikelijk is, en zoals die in films nog vaak wordt voorgesteld: de patiënt in diepe slaap op de sofa. Bij neo-klassieke en moderne hypnotherapie wordt er gewerkt met een veel minder diepe trance, waardoor de patiënt een veel actievere rol kan innemen.

Hypnotherapie is een veel gebruikte methode bij de volgende klachten:

- Psychomatische klachten
- Angsten, fobieën
- Slapeloosheid, stress
- Traumatische ervaringen
- Depressiviteit
- Eetstoornissen
- Problemen m.b.t. functie/beroep
- Opvoedings/relatie problemen
Als men denkt aan hypnose of er over praat hebben de meester mensen wel eens een toneelhypnotiseur gezien of een boek gelezen of een film gezien waarin een van de acteurs of hoofdrolspelers gehypnotiseerd worden en vervolgens alles doen wat de hypnotiseur wil. Dat kan er voor zorgen dat ze soms een angstig en heel onjuist beeld hebben van hypnotherapie. Door wat ze gezien of gelezen hebben denken ze dat de hypnotiseur de gehypnotiseerde persoon helemaal in zijn macht heeft en daarom tegen diens wil dingen kan laten doen. Laten we eens kijken hoe toneelhypnose in elkaar zit. Allereerst zal de hypnotiseur een aantal testjes doen om te zien welke mensen geschikt zijn voor hypnose. Vervolgens moeten zij ook willen, want iemand die geen zin heeft om voor gek te staan zal nooit kakelen als een kip of zich als een aap voortbewegen. Toneelhypnose is puur voor vermaak. Als we kijken naar de therapeutische vorm van hypnose is de wil, wens of het verlangen om een bepaald probleem aan te pakken, te willen veranderen heel belangrijk, er is sprake van motivatie. Iemand die gemotiveerd is om wat dan ook te doen, lukt het ook, denk maar eens aan een studie of een sportactiviteit, of de wil om te stoppen met roken. In feite heeft hypnose van toneelhypnotiseurs met hypnotherapie alleen de basistechniek gemeen. Het zijn proefpersonen die vrijwillig op het toneel zijn gekomen en is het daarom onwaarschijnlijk dat ze niet gehypnotiseerd willen worden. Waaruit blijkt dat het onmogelijk is iemand te hypnotiseren die niet werkelijk gehypnotiseerd wil worden. Waarom de proefpersonen van een toneelhypnotiseur dwaze dingen doen heeft niets met de macht van de toneelhynotiseur te maken, maar met het feit dat zij hier aan mee willen doen. Van tevoren weten ze dat ze rare, lachwekkende dingen zullen doen, zij stellen zich hiervoor open. Toneelhypnose heeft dus niets met hypnotherapie te maken.
Een vrouw die last krijgt van migraine wanneer zij door iets van streek raakte. Terwijl zij in trance was kreeg zij de suggestie dat zij haar problemen de baas zou kunnen, kalm kan blijven, zich niet van streek zou laten maken en dat daardoor haar migraine zou uitblijven. Toen zij wakker werd bekende ze echter dat terwijl de therapeut deze geruststellende dingen aan het vertellen was, haar psyche had tegengeworpen: Dat denkt U!. Dus leek haar de kans om beter te worden klein. Maar toen ze op haar volgende afspraak kwam vertelde ze dat ze zich niet alleen beter wist te redden en rustiger bleef, maar ook dat ze minder last had van migraine. Hoewel deze cliënte met haar bewustzijn kon antwoorden, had haar onderbewuste kennelijk de suggesties geaccepteerde die de therapeut haar gaf, omdat die haar goed van pas kwamen. Was dat niet het geval geweest, dan zou het die ook hebben verworpen.