Prikkelbaar Darm Syndroom & Hypnotherapie

 • Naam: Darm Management Technieken
 • Helpt bij: Darmklachten.
 • Methode: Hypnotherapie
Prikkelbaar Darm Syndroom: Wat is het?

PDS is een chronische aandoening die zich kenmerkt door buikpijn of een ongemakkelijk (soms opgeblazen) gevoel in de buik gecombineerd met een afwijkend ontlastingspatroon. De klachten ontstaan vaak voor het 35e levensjaar en na de puberteit. Soms ontstaan de klachten in aansluiting op een maagdarmontsteking. Er ontbreekt een duidelijk aanwijsbare oorzaak en is derhalve niet te genezen door de medici, wel enigszins te verlichten.

Omdat PDS moeilijk te behandelen en te diagnosticeren is, zijn er in 1989 door de medici de zgn. Rome-criteria vastgesteld, dit zijn de richtlijnen aangaande de klachten waar patiënten moeten voldoen wil de diagnose PDS gesteld kunnen worden.

PDS voor kinderen
Bekijk hieronder de folder over hypnotherapie voor kinderen
Dagboekje voor de klachten
Persbericht over hypnotherapie bij kinderen
Tijdschrift Magma

Rome Criteria
Omdat PDS moeilijk te behandelen en te diagnosticeren is, zijn er in 1989 door de medici de zgn. Rome-criteria vastgesteld, dit zijn de richtlijnen aangaande de klachten waar patiënten moeten voldoen wil de diagnose PDS gesteld kunnen worden.

- Klacht moet minstens 6 maanden bestaan

- Hoofdklacht is buikpijn of ongemak in relatie tot de ontlasting
* pijn vermindert na ontlasting
* ontlasting ziet er anders uit
* ontlasting komt minder dan 3 keer week
* ontlasting komt meer dan 3 keer dag

- Gedurende 2 dagen p.w. minstens 2 van de volgende klachten optreden
* vaker dan 3x per dag ontlasting
* minder dan 3x per week ontlasting
* abnormale stoelgang t.w. persen, aandrang zonder productie, plotselinge onhoudbare aandrang, productie van alleen maar slijm, opgeblazen/opgezet gevoel

Onderzocht is dat 10-20% van de volwassenen leidt aan PDS. 15-50% daarvan zoekt medische hulp. Ook kunnen de klachten afwezig zijn gedurende langere periode. Gebleken is dat er een verband is tussen stressfactoren of dieet en het optreden van de klachten.

De ervaring leert dat PDS patiënten diverse klachten kunnen hebben, variërend van een buikpijn die stekend, krampend, schrijnend of zeurend is. Een opgezwollen opgeblazen buik, al dan niet gepaard gaand met winderigheid. Een ontlasting die bestaat uit diarree, obstipatie of een combinatie hiervan. Ook kan er een plotselingen onhoudbare aandrang zijn om direct naar het toilet te moeten gaan. Intoleranties op het gebied van voeding m.n. lactose en suiker en het vaak consequent moeten volhouden van een vezelrijk dieet. Andere lichamelijke klachten kunnen zijn, omhoogkomend maagzuur, opboeren, misselijkheid, snel vol gevoel of het moeilijk zakken van de maaltijd. Ook kan de patiënt last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, harktkloppingen en/of vermoeidheid. Daarnaast bestaat ook een duidelijke link met patiënten die leiden aan fybromyalgie.

Het belangrijkste doel van de arts is het uitsluiten van behandelbare maag/darmziekten die met dezelfde verschijnselen gepaard gaan, waaronder tumoren, divertikels, infecties, lactose intoleranties, maagzweren en galstenen. Hoe uitgebreid hiernaar wordt gezocht hangt af van het klachtenpatroon, de duur van de klachten en de leeftijd van de patiënt .

Kortom een scala van klachten die het dagelijks leven zwaar belasten en er voor kunnen zorgen dat de patiënt zich ernstig belemmert voelt op allerlei gebieden zoals werk, sociale contacten, seksualiteit, vrijetijdsbesteding etc.
Het Darm Management Programma

Het Darm Management Programma (DMP) leert je, wanneer je lijdt aan een prikkelbare darm, rechtstreeks je symptomen te verlichten en/of permanent de aandoening die je hebt te verhelpen. Met behulp van het DMP leer je invloed op je darmen uit te oefenen en anders met spanning om te gaan. Je darmen hebben geen controle meer op je leven, maar jijzelf hebt weer controle over je darmen. Je kunt weer optimaal van het leven genieten en die dingen doen die je wilt en je daarbij goed voelen.

Over het algemeen kunnen maag en darmen sterk reageren op emotionele factoren (denk maar aan angst of stress die er voor kunnen zorgen dat de darmen gaan opspelen b.v. een dikke, opgezwollen buik of het veelvuldig gebruik maken van het toilet). De symptomen worden chronisch, wanneer spanningen en angsten een te grote, steeds terugkerende rol gaan spelen in je leven.

Hypnotherapie is bij dit soort klachten zeer effectief, en er zijn een aantal ziektekostenverzekeraars die deze behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Geschiedenis

Een behandelplan gericht op patiënten met darmklachten is ontstaan in Engeland. Dr. Worwell, gastro-enteroloog in Manchester begon in 1980 met behandelen van patiënten met een ernstige vorm van PDS met behulp van Hypnotherapie. Deze ervaring leerde hem en zijn staf dat 75 tot 80% van de patiënten verbetering ondervond en dat deze verbetering doorzette, zelfs nadat de behandeling was afgerond. Gebleken is dat angst en opwinding de motiliteit van de darmen verhogen en geluk en ontspanning de motiliteit verlagen. De colonmotiliteit van PDS patiënten werd binnen 3 maanden door middel van hypnose terug gebracht naar een normale motiliteit.

De Nederlandse Academie voor Psychotherapie heeft in samenwerking met de staf van dr. Worwell het behandelprogramma op de Nederlandse bevolking afgestemd. Dit programma is inmiddels erkend door de Maag Lever Darm Stichting en wordt onderschreven door de enterologen prof. Dr. Smout en Dr. Akkermans.

Doe van het Darm Management Programma

1) Het natuurlijk herstel van het aangedane darmgebied
2) Stressbestendigheid en zelfvertrouwen
3) Ongestoorde stoelgang

Het richt zich op de volgende gebieden:

Lichaam
Algemene ontspanning, lokale relaxatie, pijnvermindering, vermindering van de gevoeligheid en overprikkelbaarheid, krampvermindering, verbeterde werking van medicijnen en/of dieet, beheersing van de stoelgang, herstel van de natuurlijke peristaltiek.

Mentaal
Vergroten van het zelfvertrouwen, het stellen van haalbare en efficiënte doelen, heldere probleeminschatting, bevorderen van egosterkte, klacht en stressbeheersing.

Emotioneel
Angst- en pijnreductie, ombuigen van een passieve naar een actieve opstelling, ombuiging van de negatieve beleving van de klacht, positieve toekomstverwachtingen creëren.

Gedrag
Doelen realiseren d.m.v. daadkracht, controle over omgevingsfactoren, stimuleren in huiswerkoefeningen en het hanteren van zelfhypnose tapes, het volhouden van dieetvoorschriften, afbakening van de eigen grenzen, omgaan met conflictsituaties, beheersen en beheren van de eigen lichaamsspanning, omgaan met energieverdeling.

Behandelplan

Het behandelplan bestaat uit 14 sessies van 1 uur. De eerste sessie is het zgn. intakegesprek, de laatste sessie het evalueren en afronden. In dit intake gesprek wordt over de darmklachten gesproken als ook over de geestesgesteldheid, baan, gezinsleven, maatschappelijk leven, het eetpatroon, het slaappatroon en de hoop en ambities van de cliënt. Dit alles tesamen geeft een plaatje waar met name de angst en stress of de psychische druk ligt. Deze informatie te samen zorgt ervoor dat de therapeut een behandelplan kan maken gericht op de cliënt.

Naast hypnotherapie krijgt de cliënt ook huiswerkopdrachten b.v. het bijhouden van een dagboekje met als doel meer inzicht te krijgen in het opspelen van de klacht en in welke situaties m.n. de klacht verergert, c.q. vermindert of welke dagdelen de klacht actief is.

Een andere opdracht zijn de lichaamsoefeningen welke tijdens de therapie worden aangereikt thuis te oefenen, deze hebben het doel de therapie te ondersteunen en zijn gericht op de probleemgebieden van de cliënt. B.v. een oefening gericht op de ademhaling, te gebruiken bij krampen, of bij obstipatie.

Tot slot zal er een geluidsopname van de sessie aan de cliënt worden meegegeven waarvan de bedoeling is dat de cliënt hier dagelijks naar luistert ter ondersteuning van zijn/haar proces.


  Downloads

  Onderzoek darmziekten
  UEG Persbericht
  Folder PDS
  PDS Nieuwsbrief (mei. 2013)
  PDS Nieuwsbrief (dec. 2010)
  PDS Nieuwsbrief (dec. 2008)
  PDS Nieuwsbrief (dec. 2007)