Werkwijze / Tarieven

De kosten bedragen € 95,- voor een consult van een uur. Dit tarief is BTW vrij.
Aan het einde van iedere sessie vindt verrekening plaats. Dit kan contant of met de pinpas.
De rekening wordt via de e-mail naar je verzonden.

Werkwijze

Een eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Hierin wordt in het kort gesproken of je hulpvraag in de praktijk behandeld kan worden.
De volgende stap is het inplannen van een intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is kennismaken met elkaar, inzicht krijgen in je klachten, het doel van de therapie neerzetten en kunnen vragen worden beantwoord.
Als er van beide zijde een klick is, gaan we een vervolgafspraak inplannen. Een behandelplan wordt opgesteld naar aanleiding van het intakegesprek. In de praktijk wordt gewerkt met kortdurende therapie.
De sessies kunnen uit verschillende technieken of interventies bestaan (zie behandelingen), deze worden afgestemd op je behandeldoel en overleggen we samen.

Als integratief Psychotherapeute heb ik mij verbonden aan een beroepsorganisatie, de NBVH. De NBVH hanteert een reglement waarin onze beroepscode is opgenomen. Hierin zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de therapeut en de cliënt vastgelegd.
Hierbij kan je denken aan privacywetgeving, geheimhoudingsplicht, dossiervorming e.d..
Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelingsovereenkomst getekend om bovengenoemde formele zaken vast te leggen. Bij behandeling van kinderen is het wettelijk vastgelegd dat een behandelaar alleen kan starten met de therapie als beide ouders hebben ondertekend.
Heeft u onvrede of een klacht? Ik ben aangesloten bij de SCAG. Hiedr kunt u een melding maken. Voor meer info: www.scag.nl/media/291340cliëntfolder-21-juli-21.pdf (scag.nl) Ook kunt u terecht bij de NBVH. Klik voor meer info: Klacht over een therapeut - NBVH(hypnotherapie.nl) .


Vergoeding & verzekering

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) hypnotherapie van therapeuten, die geregistreerd staan bij een beroepsvereniging. De vergoeding valt onder de alternatieve geneeswijzen, en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor actuele info kun je kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Daarnaast blijkt dat in bepaalde gevallen werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden in het kader van hetzij professionalisering, hetzij preventie, hetzij verkorting van ziekteverzuim.


De rekening ontvangt u dezelfde dag via de email, (er bestaat de mogelijkheid om de rekening voor u uit te printen als u dat aangeeft). Vervolgens kunt u de rekening insturen naar de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens tot gedeeltelijke vergoeding over kan gaan.

Gegevens

Zorgverlener: I. C. van der Kuijl
NBVH registratienummer: 03053
RBCZ registratienummer: 403193R
AGB code praktijk: 90008160
AGB code zorgverlener: 90029247
Kamer van Koophandel: 20158178