Voice Dialogue

  • Naam: Voice Dialogue
  • Helpt bij: Zowel psychische als lichamelijke klachten
  • Methode: Samensmelting van een aantal andere therapievormen en systemen waaronder: Gestalt, Transactionele Analyse, Psychosynthese, Psychodrama en de theorieën van Jung
Voice Dialogue: wat is het?

In het gebruik van Voice Dialogue, letterlijke vertaling "stemmendialoog", gaat men ervan uit dat de mens uit allemaal verschillende subpersoonlijkheden (deelpersoonlijkheden, ikken, zelven, energieën) bestaat. Je kunt ze herkennen aan de verschillende stemmetjes (gedachten) in je hoofd zonder het idee te hebben dat je gek bent. Veel mensen kennen wel die momenten of situaties dat je ontspannen op de bank ligt/zit en ineens de gedachte opkomt aan wat je eigenlijk allemaal nog moet doen. In een ongezonde situatie zul je die dingen meteen gaan doen en gaan denken wat er nog meer op je lijstje staat. Of je nu moe bent en al heel hard gewerkt hebt maakt niet uit, je hebt geen keuze er is altijd wel iets te vinden wat je "moet" doen . In een gezonde situatie kun je bedenken dat het voor vandaag wel genoeg is en er morgen weer een nieuwe dag is en kun je de gedachte aan alles wat "moet" loslaten.

Door middel van het werken met Voice Dialogue kom je te weten hoe de verschillende kanten van je persoonlijkheid, je denken, handelen en gevoel beinvloeden. Soms functioneren ze niet in overeenstemming met elkaar waardoor er een disbalans ontstaat en psychische of fysieke klachten kunnen ontstaan.

Voice Dialogue is een manier om zelfkennis, zelfontwikkeling en zelfsturing te verkrijgen.

Door in "gesprek" te raken met jezelf leer je bewust te handelen en vrije keuzes te maken met een goed gevoel.

Voice Dialogue is een veel gebruikte methode bij de volgende klachten:

- Psychomatische klachten
- Angsten, fobieën
- Slapeloosheid, stress
- Traumatische ervaringen
- Depressiviteit
- Eetstoornissen
- Problemen m.b.t. functie/beroep
- Opvoedings/relatie problemen
De criticus
Deze oefent altijd kritiek uit, wat je ook doet, er is nooit iets wat je goed doet, of goed hebt gedaan. Het tegenovergestelde bestaat ook: de rechter, degene die een ander bekritiseert of veroordeelt, er is altijd wel iets te vinden wat niet goed is aan de ander.

De drammer
De eeuwige lijstjesmaker, een lijst waar geen einde aan komt, er zijn altijd nieuwe dingen te verzinnen of toe te voegen. Kent geen rust en is altijd bezig.

De goede moeder/vader
Deze subpersoonlijkheid richt zich vooral op de ander, wat heeft de ander nodig, is zeer zorgzaam en toegewijd. Vindt de ander vaak belangrijker dan zichzelf, kan moeilijk nee zeggen. Dit kan ook omdraaien waardoor het plotseling helemaal genoeg is en hierdoor veranderen in een boosaardige of vernietigende ouder.

Het kwetsbare kind
Twijfel en angst over jezelf, het gevoel dat je niet goed genoeg bent, niet gezien wordt, verlegen, bang om iets te ondernemen. Huilen bij het minste geringste. Zo zijn er nog diverse subpersoonlijkheden.
Workshop
Wanneer je ervan uit gaat dat een mens bestaat uit allemaal verschillende delen (of subpersoonlijkheden) en je aan die verschillende delen een stem kunt geven, vormt de innerlijke criticus een deel waar je behoorlijk veel last van kan hebben. Soms kun je dit zodanig ervaren dat het lijkt alsof er daadwerkelijk iemand bezig is je compleet onderuit te halen, zonder dat een ander dat kan merken. Dit wordt dan ook terecht een criticus aanval genoemd. Deze aanval kan ervoor zorgen dat je s'-nachts niet kunt slapen omdat je continue ligt te malen over hoe je het anders had moeten aanpakken. Zo'n aanval kan je zodanig verlammen dat je niet die actie, niet die dingen kan doen of zeggen die je eigenlijk wil. Kortom een innerlijke criticus kan behoorlijk storend werken op je gedrag, gevoel en denkpatroon.

Herken je:
- dat je s'nachts wakker ligt en ligt te tobben over de fouten die je de afgelopen dag hebt meegemaakt
- dat je de gesprekken achteraf nog eens in je hoofd herhaalt om te zien wat je fout hebt gedaan
- dat je bezorgd bent wat andere mensen van je denken
- dat je vindt dat je er nooit goed genoeg uitziet, te dik of te dun bent
- dat je jezelf vergelijkt met anderen en nooit zo goed bent als de ander
- dat je een ander belangrijker vindt dan jezelf
- dat als je nee zegt je je schuldig voelt
- Etc.

Als je hier meer van wilt weten of je eigen innerlijke criticus wil gaan herkennen en veranderen of te wel ontmaskeren is deze workshop een goede gelegenheid. Twee avonden zal worden gewerkt aan het ontdekken van je eigen critische stem. Een stem die er op de een of ander manier altijd in slaagt je het gevoel te geven dat je het niet goed doet, beter had moeten doen of nooit goed genoeg zal zijn.

Kritiek van anderen kan nog zo hard zijn of aankomen, het oordeel wat je over jezelf velt is echter vele malen erger.